Volg ons op Twitter

Boekhouding en Accountancy

Codering en inboeking van uw facturen, bankafschriften en andere documenten.
Opstellen van de (tussentijdse) boekhoudkundige situaties.
Opmaken van de BTW-aangiftes, de jaarlijkse BTW-listing en intracommunautaire opgaves.
Afsluiten van de rekeningen.
Opstellen van de neer te leggen jaarrekening, voorbereiden verslagen & notulen.
Persoonlijke begeleiding indien u zelf de dagelijkse boekhoudkundige taken wenst te doen.
Analyse en nazicht van de financiŽle cijfers.

Fiscaliteit

Verstrekken van fiscaal advies teneinde de meest optimale belastingtoestand te bekomen.
Opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting; vennootschapsbelasting;
rechtspersonenbelasting en BTW.
Opstellen van de nodige fiscale documenten & fiches.
Opstellen van antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijziging en bezwaarschriften.
Verdediging van uw dossier tijdens controle van de BTW en directe belastingen.

Consultancy

Verlenen van startersadvies en begeleiding bij de start van uw onderneming.
Bijstand bij de oprichting, de omvorming, de fusie of de vereffening van uw vennootschap(pen).
Bijstand voor het afsluiten van kredieten.
Bijstand, advies en opzoekwerk mbt tot subsidies, reglementeringen en wetten.
Bijstand en advisering rond automatiseringsmogelijkheden.

FinanciŽn

Professionele begeleiding bij een kredietaanvraag.
Opstellen van budgetteringen en cashplanningen.
Opstellen van een uitgebreid financieel plan.
Objectieve haalbaarheid van projecten analyseren.

Administratie

Oprichting en vervullen van alle formaliteiten bij de aanvang van een eenmanszaak of vennootschap. Dit houdt oa in: het aanvragen van de nodige vergunningen, het aanvragen van een BTW-nummer, de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), het aanvragen van een registratienummer voor aannemers, aanvragen van erkenningen etc.
Vervullen van alle activiteiten voor de omvorming, de fusie of de vereffening van uw vennootschap(pen).

Sociaal- fiscale ondersteuning

Voor specifieke vragen en zaken met betrekking tot de socio-fiscale wetgeving, hebben wij een ruime ervaring in huis en kunnen wij rekenen op professionals uit de beste sociale secretariaten.
Hoewel wij geen sociaal secretariaat zijn, kunt u indien gewenst via ons kantoor uw loonadministratie en verwerking door een van deze sociale secretariaten laten gebeuren.

Varia

Een aantal taken wordt voorbehouden aan de "accountants" - u kunt een uitgebreide lijst van deze taken terugvinden op de site van het IAB (Instituut van de Accountants en belastingconsulenten)
Het spreekt voor zich dat u ook voor deze diensten bij ons terecht kunt.