Renovatie aan 6% btw: verklaring op factuur vervangt attest!

Sinds 1 januari 2022 is een uitgebreide vermelding op de factuur verplicht bij renovatie- en herstellingswerken aan het btw-tarief van 6%. Hierdoor valt het btw-attest 6% weg. Momenteel is een overgangsmaatregel van kracht voor aannemers om nog tot 30 juni 2022 gebruik maken van btw-attest 6%.

 

Voorwaarden renovatie- en herstellingswerken 


Renovatie- en herstellingswerken aan oudere woningen kunnen onder voorwaarden genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%.

De handelingen moeten:

  1. de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben (‘werken in onroerende staat‘);
  2. betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt;
  3. worden verricht aan een woning die ten minste vijftien jaar dan wel tien jaar oud is;
  4. worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

 

Om het verlaagde tarief van 6% te rechtvaardigen, moet de uitgereikte factuur en het dubbel van de aannemer verplicht een uitgebreide vermelding bevatten.
Het verplichte btw-attest 6% van de klant is dus verdwenen als voorwaarde.

Vermelding op de factuur 

Bij renovatie- en herstellingswerken aan 6% btw moet volgende vermelding letterlijk terug te vinden zijn op de factuur:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.” 

Wanneer aan minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, geldt het normale btw-tarief van 21%.
Voortaan is de klant verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het verlaagde btw-tarief. Betwisting van het btw-tarief dient schriftelijk te gebeuren. Dit is aan te raden via aangetekend schrijven, zodat de datum van betwisting met zekerheid aantoonbaar is.
De aannemer dient bij tijdige schriftelijke betwisting een corrigerende factuur uit te reiken. Let wel: als dit niet gebeurt zal de fiscus de financiële rechtzetting uitvoeren bij de aannemer.

Conclusie:
De afschaffing van het btw-attest voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% is een administratieve vereenvoudiging. In de plaats is er nu een verplichte en uitvoerige verklaring op de facturen zelf. De nieuwe regeling is sinds 1 januari 2022 van toepassing, maar aannemers krijgen nog een uitlooptijd tot 30 juni 2022.
Bij afwezigheid van schriftelijke betwisting binnen de 30 dagen na de factuur is de klant voortaan verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de btw.

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *